WORLD e-Gov Forum banner
האירוע יתקיים בתאריך
שלישי, 15 בדצמבר 2015
שעת התחלת האירוע:
07:00 - 14:00
מקום האירוע:
אווניו מרכז אירועים וקונגרסים
קרית שדה התעופה
הוספת זימון ליומן

WORLD e-Gov Forum

World e-Gov Forum , From e-GOV to dGOV, The new Israel Digital Government Summit 2015

From e-GOV to d-GOV
THE DIGITAL TRANSFORMATION
אירוע ה-eGOV  השנה מבשר על המהפכה הדיגיטלית של כל שירותי הממשל, וייקרא מעתה dGOV
מחזירים את האזרח למרכז, סביבו יינתנו כל שרותי הממשל, ממוקדים לפי צרכיו, מאתר אחוד.
כמו תמיד, יתנהל, הכנס במבנה של פנלים בהם ייקחו חלק קובעי המדיניות של משרדי הממשלה, יחד עם הספקים המובילים במגזר הפרטי.

ראשית חסות

חסות

תוכנית הכנס

07:00

From e-GOV to dGOV

07:00

התכנסות ורישום

08:00

דברי פתיחה
ויקטור איררה
ד"ר נחמן אורון

08:30

ברכות
ד"ר יאיר שינדל

09:00

אסטרטגית התקשוב הממשלתי 2016-2018
יאיר פראנק

09:00

פיצול מסלול SIM PASS / תחבורה

09:00

הדגשים במדיניות התחבורה הציבורית בארץ
מאיר חן

09:15

הכר נא את יפה נוף
תומר קירמאייר

09:25

Calypso to be the Open Source solution for ticketing
Ralph Gambetta

09:45

רפורמת התעריפים והפיקוח הפיננסי בתחבורה הציבורית

10:10

התפתחות המסלקה לתחבורה ציבורית

10:30

פאנל טכנולוגי לקידום התחבורה הציבורית בארץ
ויקטור איררה
שי ג'רבי
יהושע פורמן
דניאל איטח

11:15

פאנל חממות - The new Startups Incubators
חיים קופנס

09:30

המשך מליאה

09:30

פאנל תקשוב ממשלתי לאן - יישומים תשתיות והגנת הסייבר
ד"ר נחמן אורון
רז הייפרמן
רוויטל ויצמן
יוגב שמני
אופיר בן אבי
יורם מרציאנו

10:15

פאנל חדשנות במערך הבריאות
שירה לב עמי
ערן כרמון
שרון סולומון

11:00

פאנל חדשנות בתכנון דיור ובניה
רביד שמואלי
עפרה פרנקל
דוד פורשר
שירה ברנד
שי קוקוי

12:00

מליאה משותפת עם מסלול SIM PASS / תחבורה

12:00

פאנל חדשנות בתחבורה בארץ
ברוך בלוך
אשר בן שושון
גדעון קונפינו
אייל רוזנר

12:45

הגרלת חברת VEEAM, מצלמת GO-PRO

12:50

ארוחת צהריים

המרצים בכנס

ד"ר יאיר שינדל
ד"ר יאיר שינדל
ראש מטה ישראל דיגיטלית
משרד ראש הממשלה
רז הייפרמן
רז הייפרמן
יועץ בכיר לטרנספורמציה דיגיטלית, BDO ודירקטור
BDO DIGITAL
יאיר פראנק
יאיר פראנק
ראש רשות התקשוב הממשלתי משרד ראש הממשלה
התקשוב הממשלתי
ד"ר נחמן אורון
ד"ר נחמן אורון
חבר וועדת ההיגוי
ויקטור איררה
ויקטור איררה
חבר ועדת ההיגוי

מפת הגעה

לפניך מפת גוגל עם מיקום האירוע. לחץ כאן כדי לדלג מעל המפה
Open Accessibilty Menu