קרן קציר שטיבל

קרן קציר שטיבל

מנהלת שיווק, תקשורת קשרי חוץ

משרד הדיגיטלי הלאומי

דוברים נוספים באירוע WORLD e-Gov Forum

Open Accessibilty Menu