ויקטור איררה

ויקטור איררה

חבר ועדת ההיגוי

הרצאות מפי ויקטור איררה:

דוברים נוספים באירוע WORLD e-Gov Forum

Open Accessibilty Menu